Náš tím virtuálnych asistentiek dokáže komplexne zastrešiť nasledujúce služby

 • správa emailovej pošty
 • komunikácia v mene klienta so zákazníkmi 

 • podpora správy vášho e-shopu
 • nahrávanie nových produktov
 • aktualizácia produktov

 

 • tvorba webových stránok vo WordPresse
 • úprava webových stránok
 • aktualizácia obsahu na vašej webovej stránke
 • telefonická podpora
 • navolávanie vašich klientov podľa databázy


 • starostlivosť o vašich klientov
 • aktualizácia databázy
 • vytvorenie databázy
 • práca s údajmi klientov

 • tvorba prezentácií
 • príprava obchodných ponúk
 • tvorba rôznych druhov analýz

 • preklady z a do češtiny, nemčiny, angličtiny
  a maďarčiny


 • vyhľadanie informácii podľa zadania
 • príprava prehľadov, zoznamov, 
 • správa sociálnych sietí
 • tvorba obsahu
 • reklamy a marketingová podpora sociálnych sietí
 • vystavovanie a kontrola úhrad faktúr klienta
 • úhrady faktúr na bankovom účte klienta
 • urgencie úhrad
 • tvorba grafiky, logotypov 
 • tvorba bannerov, vizuálov
 • príprava podkladov na tlač (katalógy, letáky)
 • nákup a potlač reklamných predmetov
 • zaobstaranie akejkoľvek externej služby (technik, dopravca, hotel, letenky)

Ak ste medzi vyššie spomenutými službami nenašli tú,
ktorú potrebujete, neváhajte nás kontaktovať. 

Vieme toho oveľa viac!