Kto je virtuálna asistentka a načo ju môžete využiť?

Keď počujete pojem virtuálna asistentka, možno viacerí premýšľate kto to môže byť a aké služby môže poskytovať. Je to niekto koho by ste k svojmu biznisu mohli potrebovať? Vie vám niečím pomôcť?  

Virtuálna asistentka je externá spolupracovníčka, pracujúca na voľnej nohe, zväčša na živnosť, ktorá online, bez toho, aby ste s ňou boli v osobnom kontakte, vybaví všetko, čo jej zadáte a na čom sa dohodnete. Plnohodnotne nahradí asistentku, ktorú by ste museli zamestnať na podporné aktivity rôzneho typu. Šetrí tak vaše náklady, nakoľko nemáte náklady na priestor, neplatíte jej dovolenku či náhradu mzdy pri chorobe, nemusíte jej vymýšľať zadania, aby ste ju vyťažili na plný úväzok. Štandardne má virtuálna asistentka viac ako jedného klienta, to, ale samozrejme vždy záleží od časového vyťaženia a časového komfortu.

Virtuálnej asistentke platíte len za reálny čas, ktorý venovala vašej práci. Vedie podrobné reporty, ktorými vždy na konci mesiaca vykáže svoju činnosť pre vašu spoločnosť. Nestojí vás, teda naozaj nič navyše.

Premýšľate, ktoré činnosti by mohla za vás vybaviť? Od vybavovania mailovej komunikácie s vašimi zákazníkmi, cez prípravu cenových ponúk alebo prezentácií pre vašich partnerov, po korekciu textov, alebo zabezpečenie nákupu leteniek, bookovanie hotelov či organizácie eventov.

Čokoľvek, čo vás oberá o čas a nie to vás core biznis viete zveriť virtuálnej asistentke. Tá presne podľa vašich pokynov vybaví to, čo má a vy sa môžete pokojne venovať rozvoju svojho podnikania.