Etiketa obchodného telefonátu

Najrýchlejšia cesta, ako nadviazať osobný kontakt s človekom, je telefonát. V dnešnej dobe, kde prevláda emailová komunikácia, zabúdame efektívne telefonovať. Ako zvládnuť obchodné telefonáty čo najlepšie?

Ešte predtým, ako začnete telefonovať, napíšte si v odrážkach body, čo chcete s potenciálnym klientom prebrať, a ku ktorým sa môžete vrátiť v prípade, že sa Vám „pretrhne niť“. Ujasnite si dôvod, kvôli ktorému voláte, aký je cieľ telefonátu a nezabudnite sa pozitívne naladiť.

Nie je ľahké „prelomiť ľady“, preto je dôležité byť na začiatku čo najprirodzenejší. Telefonát môžete začať neformálne. Dôležité je predstaviť sa, nerobiť dlhé pauzy, či „hmmmkať“.Naučené formulky môžu druhú stranu hneď na začiatku odradiť. Dávajte si pozor na to, aby ste nezneli kŕčovito, v tom prípade radšej prejdite na biznis tému. Ďalšou chybou môže byť prílišné „zakecanie sa“. Klient môže stratiť pozornosť a už sa nedostanete k tomu, kvôli čomu voláte. V zásade platí, že obchodný telefonát má byť jasný a stručný.

„Dôvod, kvôli ktorému Vám volám je….“ – toto je veta, ktorou by ste mali plynulo nadviazať na začiatočnú konverzáciu. Nezabúdajte pri tom na to, že aj počúvanie je rovnako dôležité ako rozprávanie. Ak Vám táto vlastnosť chýba, nebudete mať úspech v telefonovaní.

Multitasking je síce in, ale nie za každú cenu. Počas telefonovania sa naplno sústreďte na svojho klienta a obchod, ktorý riešite. Nefajčite, nejedzte a neriešte nič iné počas telefonovania. Netelefonujte vonku, v príliš rušnom prostredí, hovorte nahlas a jasne. Tichý, nevýrazný hlas pôsobí naivne a nevzbudzuje dôveru. Hovorte najmä tak, aby ste sa za seba nemuseli hanbiť.

Poznáte to? Po dlhom váhaní konečne vezmete telefón do ruky a vytočíte číslo, ale hneď na začiatku Vás zákazník odbije, že o daný produkt nemá záujem? „Nemá to zmysel“ – napadne Vám a idete robiť niečo iné. Ak máte z telefonovania stres, oslovte virtuálnu asistentku, rada Vám pomôže.